A paper has been accepted for American Journal of Ophthalmology.

A paper has been accepted for publication at American Journal of Ophthalmology.

Siamak Yousefi, Taichi  Kiwaki, Yuhui  Zheng, Hiroki  Suigara, Ryo Asaoka, Hiroshi  Murata, Hans Lemij and  Kenji Yamanishi: 

"Detection of longitudinal visual field progression in glaucoma using machine learning ".

2018/06/09 

PageTop